top of page

Stiftelsens arbete med våra byggnader

 

Den nuvarande styrelsen började sitt arbete i stiftelsen vintern 2020/21. Stiftelsens ekonomi var då körd i botten, hela det ursprungliga kapitalet var förbrukat och det fanns dessutom lån. Styrelsen har, genom hårt ideellt arbete, fått stiftelsen någorlunda på fötter och de senaste tre åren har boksluten haft ett litet men positivt resultat för första gången i stiftelsens historia.

 

Stiftelsens fastigheter och i synnerhet hyresfastigheten Långa Raden, har ett eftersatt underhåll. Hyresnivån är mycket låg vilket innebär att den inte genererar något överskott att tala om.

 

För att kunna påbörja en renovering har stiftelsen behövt göra två saker, dels stycka tomten så att Långa Raden står på en egen tomt, dels ansöka hos Kammarkollegiet om att ändra stiftelsens stadgar. Dessa processer har tagit nästan tre år. Under tiden har hyresgästerna anmält stiftelsen till både miljöenheten och bygglovsenheten på Nacka kommun. En undersökning av inomhusmiljön påvisade mögelförekomst i lägenheterna. Stiftelsen ordnade evakueringslägenheter, men hyresgästerna valde att bo kvar.

Hyresgästerna startade ett ärende i hyresnämnden för att få igenom en begränsad renovering. Nu i dagarna har beslut kommit från hyresnämnden att stiftelsen nu kan totalrenovera fastigheten både in och utvändigt.

Styrelsen för Syskonen Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse

bottom of page