KAJSA OCH OLLE NYMANS

ATELJÉER OCH KONSTNÄRSHEM

ägs av stiftelsen Syskonen Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse 

och drivs med stöd av Nacka kommun.

KAJSA AND OLLE NYMANS

WORKSHOPS AND ARTISTS 'HOMES

owned by the foundation  "The siblings Kajsa and Olle Nyman's cultural foundation" and run with the support of Nacka Kommun.

BOOK GUIDED TOURS for groups of 12 pax when available
with our knowledgeable guides 1850: - during the day, 2800: - in the evening

+ entrance 100 kr / person  

  book in advance via email or on available booking site.

Tel: +4676-044 08 83 during opening hours or info@ollenyman.se

Please note that we will return as soon as we are in place during the low season.

See opening hours summer 2022.

THE NEW STUDIO

During the summer season  exhibitions of contemporary art and crafts are shown.

June

Vernissage

 

Opening Sat 11/6 at 12-16 then open Sat at 12-17

Sun 12-16

Midsummer weekend closed,

July

Open Tue-Sat 12-17

Sun 12-16

 

August

Closed Monday 4 / 8-5 / 8

Vernissage Sat 6/8 at 12-16 then open Tue-Sat at 12-17

Sun 12-16

until Sun 14/8

From Sat 20/8 open Sat at 12-17,

Sun 12-16 until Sun 28/8

 

September

Open Sat 12-17,

Sun 12-16 until 18/9 last day for the exhibition

The New Studio

During the winter, activities for children and young people, courses, programs take place

and temporarily open then also by the "Archive" with sales of, among other things, graphic sheets at various extras  events, occassionaly simple Ateljéfika. 

,  

THE RESTAURANT

Please click here for information

HITTA HIT

Address: Strandpromenaden 61, 131 50 Saltsjö-Duvnäs directions

Communications: Saltsjöbanan to Saltsjö-Duvnäs

and then about a quarter walk along the water.

Limited number of parking spaces available.

 

ÖPPETTIDER FÖR SÄSONGEN 2022.

 

Juni

Vernissage lö 11/6 kl 12-16

därefter öppet lö kl 12-17 och sö kl 12-16

Midsommarhelgen stängt

 

Juli

Öppet to-lö kl 12-17, sö kl 12-16

 

Augusti

Stängt to- fre 4/8-5/8

Vernissage lö 6/8 kl 12-16

därefter öppet to-lö kl 12-17, sö kl 12-16

From lö 20/8: öppet lö kl 12-17, sö kl 12-16

 

September

Öppet lö kl 12-17, sö 12-16 tom 18/9 som är sista dag för utställning

Vinterhalvåret pågår verksamhet för barn och ungdom, kurser, program

och tillfälligt öppet då även av "Arkivet" med försäljning av bla grafiska blad vid olika extra händelser, enkel Ateljéfika kan då finnas att köpa.

 

 

RESTAURANGEN

Vänligen klicka här för information

HITTA HIT

Adress: Strandpromenaden 61, 131 50 Saltsjö-Duvnäs vägbeskrivning

Kommunikationer: Saltsjöbanan till Saltsjö-Duvnäs

och därefter ca en kvarts promenad längs vattnet.

Begränsat antal parkeringsplatser finns.