top of page

Duvnäs Gårds rika historia kan följas ner i senmedeltiden och hade in mot 1800-talet kopplingar till Danvikens hospital med ansvar för leveranser av förnödenheter. Här i omgivningen fanns tegelproduktion, bränneri, stora trädgårdsområden och betesmark. 1907 sålde familjen Küsel större delen av Duvnäs gård som kom att bebyggas med villor och senare radhus. Därmed upphörde Duvnäs gård som begrepp, men ett större område kring Övre gården behölls. Vid ett arvskifte 1959 mellan dödsbodelägarna efter Robert H. Küsels arvingar erhöll Kajsa och Olle – förutom huset som blev deras bostad – Kuskbostaden, Långa Raden, förrådsbyggnaden samt delar av det gamla växthuset (området där Gamla och Nya ateljén nu ligger). Alla dessa byggnader och omaka huskroppar ingår organiskt i Olle Nymans konstnärliga verksamhet.

Olle skrev: ”De strängt proportionerade vita huslängorna, trädgården, de vackra lövträden och flikar av vatten bildar en harmonisk helhet, på en gång monumental och idyllisk. Denna miljö har påverkat mig som målare, såväl formellt som innehållsmässigt.”

Bild: ”Dufnäs 1774” i Per Kallstenius: Olle Nymans vänner minns, del II. Sid 28.

bottom of page