top of page

Det våras för Staketfonden!

TACK alla som redan givit ett bidrag via Staketfonden till Syskonen Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse! Helt underbart att se att vårt upprop har nått ut. Fler kan vara med och det kommer till nya varje dag. Vi får många "staketpinnar" men också bidrag till Stiftelsen.


Redan nu har vi glädjen att meddela att vi kan starta med åtgärd av det påtagliga behov som fonden fick sitt namn efter. Så genom alla de bidrag och "staketpinnar" som hittills kommit in till vår fond finns det alltså möjlighet att renovera staketet på Olle Nymans.


Vad blir nästa åtgärd? Styrelsen jobbar på och lägger ut information på hemsidan. Ett axplock är arbetet med återställande av grusgång och gräsmatta efter den stora vattenläckan i höstas. Men det finns många fler saker som pockar på uppmärksamhet för att bevara vår vackra och spännande oas.


Sluta inte att skicka in ditt välkomna bidrag! Staketfonden kommer att fortsätta vara namnet på kanalen för hjälp, stöd och delaktighet i Olle Nymans fortlevnad.

Vi håller er uppdaterade här på hemsidan. Finns ytterligare funderingar eller frågor så maila gärna oss i styrelsen.Comments


bottom of page