top of page

YOKO YAMANO
 'Glass Tableware in Still Life​'
10 juli - 15 aug 2021

“Glass Tableware in Still Life” är ett svensk-japanskt interdisciplinärt konstprojekt som sammanlänkar bildkonst med glaskonsthantverk i berikande dialog. Nio svenska och nio japanska bildkonstnärer samarbetar med glaskonstnären Yoko Andersson Yamano för att skapa glasföremål för det dukade bordet, till sina stillebenmålningar.

 

Konstnärerna gav var och en Andersson Yamano en beskrivning av glaset de skulle vilja måla, kommunicerat endast med ord - inga teckningar eller bilder - för att skapa bästa möjliga utgångspunkt för tolkning, fantasi och kreativitet.

Andersson Yamano har sedan tolkat varje konstnärs uppdrag och resultatet är unika glasföremål i klarglas. Konstnärerna målar sedan en stillebenmålning utifrån det nyskapade glasföremålet i sin artistiska teknik och uttryck.

 

Den här metoden för skapande kräver ömsesidig respekt mellan bildkonstnär och glaskonstnär. I gengäld får båda parter inspiration att utforska nya sätt att arbeta konstnärligt. Efter utställningen genomförts på Kajsa och Olle Nymans flyttar utställningen till Japan där de japanska konstnärerna ansluter med sina verk. De nio svenska konstnärerna som kommer ställa ut på Kajsa och Olle Nymans är:

yokoyamano-stilllife_postcard_210517.jpg
AnnaCamner.jpeg

Yasuko Iba

Leiko Ikemura

Junichi Ishida

Katsunori Kobayashi

Shinpei Kusanagi

Saiko Kimura

Miwa Ogasawara

Kouichi Tabata

Yui Yaegashi

Anna Bjerger
Anna Camner

Ylva Carlgren

Jens Fänge

Carl Hammoud

Niklas Holmgren

CM Lundberg

Maria Nordin

Rebecka Tollens

AnnaBjerger.jpeg
stilleben ld.jpeg

“Glass Tableware in Still Life” is an interdisciplinary art project that brings together painting and glass blowing in an enriching dialogue.

Nine Swedish and nine Japanese painters collaborate with glass artist Yoko Andersson Yamano to create glass tableware for their paintings.

To begin the project the painters each provided Andersson Yamano with a description of the tableware, communicated by words only—no drawings or pictures—to allow for imagination and creativeness to blossom.

Andersson Yamano has interpreted each separate assignment and the results are unique, clear glass creations for each painter. The painters then paint an impression of the glassware in their own personal style resulting in a still life painting.

bottom of page