top of page

KARIN LUNDGREN TALLINGER

27 jun – 16 aug   2020
 

ETT ANDRA LIV

– EN TEXTIL REINKARNATION

 

Återbruk. Det är ju lite som att jag använder en folklig tradition, typ trasmattan, men istället för att bli bruksföremål återuppstår tygbitarna som konst. Möjligen kan det vara en underrubrik, ungefär: en textil reinkarnation. Det kanske handlar om att skarva ihop, att befrukta, att återanvända, att återvinna, att knyta an, att knyta, sy och tråckla – nål och tråd, rum, färg och form.

Karin Lundgren-Tallinger tar sina utgångspunkter i den textila konsten och har gjort sig känd för framför allt sina installationer, senast på utställningen Det fjärde hörnet på Cornelia Sojdelius Gallery i Stockholm tillsammans med Cecilia Hultman och Malin Hederus. I samband med utställningen hette det att Lundgren-Tallinger i första hand intresserar sig för materialitet och färg, artefakternas associationsbanor, samtidigt som hon gör arkitektoniska ingrepp i rummet med tunna handsydda linjer av tyg – så återanvänder hon kasserade material och omvandlar spillet till nya språkligheter. I Olle Nymans ateljé undersöker hon förhållandet mellan det textila materialet och den arkitektoniska rumsligheten och hur dessa samspelande föder språket, den konstnärliga utsagan, rummets emotionella klang. Genom att ta utgångspunkt i de färgade bjälkarna i taket närmast fönsterraden högst uppe i rummet bjuder hon in besökaren i en installation som är så mycket mera än bara ett kompositionellt förhållande mellan färg och form: språket väver bilden i rummet.

 

Om Karin Lundgren-Tallingers konst har det sagts att hennes linjer rör sig gärna i cirklar, kringgående för att finna de möjliga hörnen – här knyts tanketrådarna samman; disciplin och tröst kan lika gärna stärka den konstnärliga friheten som lösgöra den emellanåt behövliga plågan. Hennes pärlbesatta textila foder runt linjer och cirklar möter snibbar och kedjor, och säkras med karbinhakar. Objekt ofta hängande kan lika gärna vara skulpturala, rumsliga teckningar. 

 

Så här skriver hon själv:

 

Det enkla, att trä en nål upp och ner i ett tyg, förstärka det sköra, tunna ut det hårdhudade.

Resan börjar i handen.

De senaste åren har jag alltmer kommit att använda nål och handsömnad; men jag skulle inte säga att jag broderar, snarare att jag intuitivt bearbetar ytan och med färger och streck försöker skapa ordning i en slags kaosbaserad irrationalitet. Jag arbetar med en yta där tråd och tygfragment möts på ett sätt som mer relaterar till frihandsteckning och måleri än traditionell textil. Jag arbetar med återvunnet material, klipper sönder, färgar över, färgar av, etsar, trycker och sätter ihop till nya betydelser.

Det kan även resultera i mer skulpturala installationer som tar plats i rummet eller som tunna objekt som bildar teckenartade mönster över väggarna.

 

Separatutställningen Omkopplingar på K.A. Almgrens Sidenväveri på Södermalm  i Stockholm i fjol höstas visade objekt, bilder och textila kollage. Susanne Slöör skrev på nättidskriften www.omkonst.com:  ”Det är inbjudande vackert och lockande för blicken att förirra sig, driva runt i rummens pärlemoljus, känna på det imaginära siden som vävs vid tanken.”  Här iscensattes objekt och bilder som rörde själva flyktigheten, det mest sköra som knappt tål att beröras. ”Jag tänker på såpbubblan, vattenytan, spindelns nät eller sidenlarvens tråd. Ändå kan vi göra oss en föreställning om hur dessa knappt noterbara ytor och ämnen känns. De blir också metaforer för själslivets mest intrikata inre vävar av minnen och den sammanknutna banken av lagrade mönster för sinnena.”
    

I K.A. Almgren Sidenväveri, Sveriges äldsta bevarade industrimiljö i Stockholm, installerade Karin Lundgren-Tallinger en enligt Susanne Slöör synnerligen eterisk utställning – ”Hon syr, broderar och monterar sina textila collage mot såväl det rena luftrummet som de tunnaste av transparenta vävar. De svävar i luften eller står i andra fall lutade i ett hörn, hänger som trasor, eller i sjok av tjockare materia. Quiltade täcken som övergivits får nytt liv som poetiskt verkande objekt. Man kommer såväl genom verkstitlar som verken själva att tänka på drömfångare. Men här vävs vakendrömmarna samman med rummens historia. Åldrandet, slitaget och den miljö som idag inte går att uppfatta som annat än en förhöjd, passerad verklighet bildar ändå en hyllning till sinnena. Varje litet enskilt stygn känns övervägt, ett och ett sökande sin ton och organiska rörelse. Det är inbjudande vackert och lockande för blicken att förirra sig, driva runt i rummens pärlemorljus, känna på det imaginära siden som vävs för tanken.”   

 

 

 

 

 

 

KARIN LUNDGREN-TALLINGER

 

 

Utbildning

 

Konstakademin, Köpenhamn 1984-86

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 1983-84

Konstakademin, Bergen 1982-83

Konstfack, textil, Stockholm 1980-82

 

Separatutställningar

 

Omkopplingar, KA Almgrens sidenväveri, Stockholm 2019

Vandringen/Färden, ID:I-galleriet, Stockholm, tillsammans med Malin Hederus 2017

Hen(ne) D:I galleriet, Stockholm 2014

Utan början utan slut Konsthallen, Örebro universitet, Örebro 2014

Rymdnomader Nacka Konsthall, Dieselverkstaden 2013

Hemma hos fåglarna ID:I galleriet, Stockholm 2012

Hanaholmens kulturcentrum Helsingfors 2011

I was here Mångkulturellt centrum, Fittja 2008

Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm 2004

Sundsvalls museum, Sundsvall 2002

Olle Olsson-huset, Solna 2001

Galleri Ahnlund, Umeå 2000

Galleri Mors Mössa, Göteborg 1998

Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm 1995

Botkyrka Konsthall 1994

Norrtälje Konsthall 1994

Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm 1992

 

 

 

Samlingsutställningar (urval)

 

Det fjärde hörnet, Cornelia Sojdelius Gallery, Stockholm 2020 (tillsammans med Cecilia Hultman och Malin Hederus)

Helig, helig är bilden, Konsthallen S:ta Anna, Trosa 2019

Fusion and Diffusion, Tama art University Museum, Tokyo, 2018

Shibori på svenska, HV-galleri, Stockholm 2018

International Shibori 10iss, Oaxaca, Mexico 2016-17

Växlande natur. Kurerat och medverkat i utställning, Bruno Liljefors-ateljén

Österbybruk, 2016

Itajime Interpreted, Fiberspace Gallery, Stockholm, 2015

International Shibori, National Silk Museum Hangzhou China, 2014

Darwinmuseet, Moskva biennalen, Ryssland 2013

Untied Notions, Sthlm Design hall ID:Is 10 år 2012

Raketa & Friends, Uppsala Museum 2008

Nordisk Music Day, video, Köpenhamn 2004

Arkitekturmuseet, Stockholm 2003

Stockholm New Musik, video 2003

Houston fotofest, USA 2000

Stenesen-museet, Oslo 1999

Museet för fotokunst, Odense 1997

Teatergalleriet, Kalmar 1991

K.E. Den Frie, Köpenhamn 1986

bottom of page