top of page

SAM HULTIN

Artist in residence på Nymans under våren 2023 

Ljudvandringen "RESERVATET" >>

Sam Hultin (f. 1982) är konstnär och baserad i Stockholm. Hen arbetar utifrån sitt intresse för queer historia, identitet och gemenskap och utforskar kopplingar mellan personliga erfarenheter och politiska och sociala strukturer. Genom stadsvandringar, allsång och jubileer bjuder Sam ofta in publik för att tillsammans aktivera delar av historien. Sams verk finns representerade i samlingarna på Moderna Museet, Stockholm, Statens konstråd, Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum.

Under min residency-period har jag intresserat mig för hur platsen fungerat som en frizon - inte bara för Olle och Kajsa utan även för en stor skara människor som också varit en del av gården. Jag har tänkt på hur konst och skapande kan vara en sådan frizon och därför har det även varit intressant att få syn på Olles blick på gården och hans andra motiv. Målarens känsliga blick för nyanser, stämningar och ljus och den lekfulla skulptörens blick på ett redan existerande material; något han delade med Kajsa som även hon utgick från upphittade material i sitt inrednings- och byggarbete i hemmet. Jag har tänkt på Olles och Kajsas konstnärliga arbete, skapandet av frizonen eller ”reservatet” som de kallade det och motivationen bakom det som ett frammanande av något större, en platsens ande kanske. I ljudvandringen som blev resultatet av mitt arbete har jag arbetat med att ge denna en röst.

 

Sam Hultin 

sam-hultin-miki-anagrius-e1606345485221.jpeg

Sam Hultin. Foto av Miki Anagrius.

bottom of page