top of page

Till alla våra pinnar

Nu har namnen på staketpinnarna kommit på plats! Vi har en fond för frivilliga bidrag som kallas STAKETFONDEN där vi får kärt tillskott till underhållet av husen. Bidragen kan vara små och stora. För de över f n 5000:- blir givaren en pinne och får en sådan här fin skylt med en tax på. Olles tax hette Spajdy.

Tax för bidrag!コメント


bottom of page