Konstnärerna i styrelsen

Hur glada är vi inte att vi nu har våra konstnärer på plats i styrelsen!

Gunnar Larsson och Katja Pettersson. De kommer att ge Olles fart, glädje och konstnärlig kvalitet. Mer om dem senare men här är en bild från var och en av dem.