top of page

Period 1

PETRA JENSEN

3 jun - 30 jul

Måleri

image0-1.jpeg
Happy melancolic.jpg

”Petra Jensen, Spinner & Brinner, är en mycket egensinnig konstnär. Hennes konst är originell utan att vara tillkämpat konstig.

En avig, ibland grotesk, figuration hindrar oss inte från att känna samhörighet och sympati med hennes beläten. De stiger fram som individer, lika obändigt personliga som var och en av oss. Och det är också så hon har jobbat med dessa målningar. Hon tänker på dem som ”porträtt inside out”, alltså porträtt av mentala tillstånd och karaktärsdrag.

Hon är en omsorgsfull bildbyggare som jobbar länge och envist med sina kompositioner. Hon tar vad hon behöver, högt eller lågt –mest lågt –tills hon finner den mest adekvata formuleringen. Hennes kompositionsmetod är collageartad, nästan fragmentarisk,men eftersom hennes måleriska verktygslåda är både djup och bred har hon inga problem att foga samman sina många gånger aparta formelement till en häpnadsväckande –och rolig! –syntes.”   

 

”När jag tänker mig ett porträtt, så är det ofta en avbildning av en specifik person, man ska kunna se vem det föreställer, eller åtminstone ana en likhet, en beskrivning av en människas yttre anlete.

Men i den här utställningen har jag fokuserat på hur en människa känns eller

känner sig, som ett slag inre porträtt. Det kan vara en personlighet, ett tillstånd, ett karaktärsdrag, som jag har omvandlat till ett bildligt symbolspråk.

Det är inte bestämt eller viktigt om det är en man eller kvinna som gestalts, eller om det är en ung eller gammal människa, och det är inte heller viktigt vilken etnicitet man har, eller vilken tid man lever i. allt som spelar roll är att beskriva en känsla man kan ha, eller upplevas som. Det kan vara allt från att beskriva en gåtfull drömmare, ogripbar med stor frånvaro till att beskriva en självsäker och omedgörlig typ.

Tanken är att betraktaren ska kunna känna igen sig med de olika karaktärsdragen och sinnesstämningarna i porträtten.”

Petra Jensen

Petra Jensen f. 1973. Petra är uppvuxen i Kristinehamn, utbildad på Kungliga konsthögskolan, har ett flertal offentliga utsmyckningar.

Varmt välkomna till denna vackra utställning!

bottom of page