top of page
Rityta 1_2x.png

Konstskolan Kajsa och Olle Nyman är en nyöppnad skola för barn och ungdomar  boende i Nacka.  Alla, från första klass till gymnasieålder är välkomna. Skolan ställer inga krav på arbetsprover eller betyg, det viktiga är intresse och skaparvilja! Undervisningsgrupperna är indelade efter ålder. Att våra elever har blandade erfarenheter och bakgrunder är en tillgång som vidgar våra referensramar. Konsten är ett universellt språk som förenar människor!

Vår utbildningsansvarige Gunnar Larsson är konstnär och lärare på Konstfackskolan och har genom sitt lärarjobb stor erfarenhet av att lära ut olika konstnärliga tekniker och uttryckssätt. Skolans mål är att på ett lustfyllt sätt träna eleverna att formulera sig i teckning, måleri och form. Det är lika viktigt för oss att förmedla grundläggande kunskaper som att fånga upp den enskilde elevens individuella kreativa idéer och uttrycksglädje. Förhoppningsvis kan undervisningen på skolan utgöra ett första steg för den som vill söka sig vidare inom ämnesområdena konst, design, konsthantverk, illustration eller arkitektur.

En styrka med platsen är att det finns ett stort arkiv över Olle Nymans konst där även andra konstnärer finns representerade. Vi hoppas att denna del av verksamheten på ett naturligt sätt kan inspirera eleverna att genom reflektion och samtal vinna nya insikter tillsammans. 

Konstskolans undervisning sker i en målarateljé som tidigare tillhörde Olle Nyman. Ateljén ligger i markplan och det finns en ramp som kan användas vid behov.

Eleven behöver inte ta med sig annat än ändamålsenliga arbetskläder som tål färgfläckar. Allt arbetsmaterial finns att få på skolan.  

Konstskolan Kajsa och Olle Nyman är en trygg och glad plats där vi självklart har nolltolerans mot alla former av kränkande beteenden.

Välkommen att söka till vår skola via Nacka kommuns ansökningsportal Klicka här>.

bottom of page